​​

09:00 – 09:30

Rejestracja uczestników

09:30 – 10:15

Sesja otwierająca

Powitanie i wprowadzenie do tematyki
Srebrna Małopolska. Wdrażanie polityki senioralnej na poziomie regionu
Wojciech Kozak, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego


Wystąpienie otwierające 

Środowisko zamieszkania jako ekosystem dostarczający wsparcia seniorom – założenia modelowe

Dr hab. prof. UW Barbara Szatur-Jaworska, Uniwersytet Warszawski 

10:15 – 11:45

Debata I  –   Ekosystem na rzecz zdrowego i aktywnego starzenia się w Małopolsce – możliwość czy fikcja?

 

Stanisław Kracik,  Szpital Specjalistyczny im. Dr. J. Babińskiego – moderator
Wojciech Kozak, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Dr hab. prof. UW Barbara Szatur-Jaworska, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Stanisława Golinowska, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński
Dr  Anna Okońska-Walkowicz, Doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej 
Marielle Swinkels, Prowincja Noord-Brabant, Holandia
Kazimierz Murzyn, Klaster LifeScience Kraków 
Aneta Widak, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – prezentacja projektu ITHACA

11:45 – 12:00

Przerwa kawowa i networking

12:00 – 13:30

Debata II –  Srebrna turystyka – trendy, wyzwania, potencjał Małopolski 


Dr Bartłomiej Walas, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka – moderator
Leszek Zegzda, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
Dr Krzysztof Borkowski, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków
Bożena Srebro, Sądecka Organizacja Turystyczna
Dr Antoni Bartosz, Muzeum Etnograficzne w Krakowie

Jadwiga Jasica Statkowska, Krakowska Izba Turystyki
Ewa Korpanty, Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A.

13:30 – 15:00

Debata III –  Mieszkanie przyjazne seniorom – niezależna i bezpieczna jesień życia

Dr Jarosław Bułka, Silvermedia - moderator

Paweł Dylewski, HappyConn 
Dr inż. Agnieszka Cieśla, Politechnika Warszawska, „u siebie mimo wieku”
Dr Rafał Iwański, Uniwersytet Szczeciński
Beata Drzazga, Betamed
Jon Dawson, Jon Dawson Associates Ltd, Liverpool

15:00 – 15:15

Podsumowanie Kongresu 

15:15 – 16:00

Obiad i networking