​​

Województwo Małopolskie po raz drugi organizuje Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki. Odbędzie się on w dniu 6 października 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO w Krakowie. Tym razem będziemy debatować na temat rozwoju gospodarczego w kontekście starzenia się społeczeństwa  w ramach Targów Seniora, przygotowywanych po raz pierwszy w Małopolsce wspólnie z Polska Press Grupa i Targi w Krakowie w dniach 6-7 października 2017r. Będzie to wyjątkowa okazja do wymiany poglądów, doświadczeń w połączeniu z możliwością zapoznania się z ofertą dedykowaną seniorom, z nowościami z wielu branż na rynku.


Tegoroczna dyskusja w trakcie Kongresu skupiać się będzie wokół trzech tematów:

  1. Budowanie ekosystemu na rzecz zdrowego i aktywnego starzenia się
  2. Srebrna turystyka
  3. Mieszkanie przyjazne seniorom – przestrzeń dostosowująca się do wieku.

Dla stworzenia ekosystemu koniecznym elementem jest współpraca: wspólne podejmowanie działań  w celu stworzenia dogodnych warunków dla zdrowego i aktywnego starzenia się w regionie. Myślimy o zgranym, wewnętrznie spójnym systemie, w którym działają przedstawiciele różnych typów organizacji: od odpowiedzialnych za kreowanie polityk publicznych władz lokalnych / regionalnych / krajowych, przez przedstawicieli świata biznesu i nauki, po organizacje pozarządowe. Inspiracją do podjęcia tego zagadnienia jest wdrażany przez Województwo Małopolskie międzynarodowy projekt ITHACA „Innowacje w zdrowiu i opiece dla wszystkich” w ramach Programu Interreg Europa. Partnerzy tego projektu chcą wesprzeć budowanie i rozwijanie ekosystemów działających na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się.


Ważnym obszarem z punktu widzenia srebrnej gospodarki jest rozwój turystyki z udziałem osób starszych, tj. srebrnej turystyki. Małopolska dysponuje dużym potencjałem w tym zakresie.


W Polsce dyskusja publiczna  o mieszkalnictwie dla seniorów i standardach mieszkań dla seniorów jest wciąż na początkowym etapie. Dlatego trzecim tematem Kongresu będzie inteligentny dom/mieszkanie dostosowane do potrzeb osób starszych. Porozmawiamy o stworzeniu modelowego domu, który może być postrzegany jako bardzo korzystny dla samych seniorów: motywujący do samodzielności, sprawności, pozwalający na utrzymywanie relacji społecznych budowanych w środowisku zamieszkania przez długie lata.