Plan hali targowej i sąsiadujących sal konferencyjnych